26/06/2024

Tin Tổng Hợp 90

Cập Nhật Tin Công Nghệ | Đời Sống | Sport | Mỹ Thuật | Y Học

Tình hình kinh tế nửa đầu năm 2021 có sự tăng trưởng

Tình hình kinh tế nửa đầu năm 2021 có sự tăng trưởng
5 phút, 18 giây để đọc.

Theo Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội nửa đầu năm 2021, mặc dù đại dịch diễn ra căng thẳng hơn nhưng tình hình kinh tế có tăng trưởng so với cùng kì năm trước. Nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động, sắp giải thể nhưng số lượng doanh nghiệp mới hình thành cũng đạt mức xấp xỉ nhau.

Kết quả tổng kết nửa đầu năm 2021 còn cho thấy sự đồng lòng của cả nước, từ chính quyền đến nhân dân trong vấn đề ứng phó với tình hình dịch bệnh. Nửa cuối năm 2021 vẫn tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng điểm là đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội và đẩy lùi dịch bệnh trên khắp cả nước.

Tình hình kinh tế nửa đầu năm 2021 tăng trưởng hơn so với năm 2020

Tổng cục Thống kê mới công bố Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2021. Số liệu mới công bố cho thấy GDP quý II tăng 6,61% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cao hơn tốc độ tăng 0,39% của quý II/2020. Nhưng thấp hơn tốc độ tăng 6,73% của quý II các năm 2018 và 2019.

Tính chung 6 tháng đầu năm, GDP tăng 5,64%. Cao hơn tốc độ tăng 1,82% của 6 tháng đầu năm 2020. Nhưng thấp hơn tốc độ tăng 7,05% và 6,77% của cùng kỳ năm 2018 và 2019. “Dịch COVID-19 bùng phát tại một số địa phương trên cả nước từ cuối tháng 4 với những diễn biến phức tạp, khó lường. Đặt ra nhiều thách thức, rủi ro cho nước ta trong việc thực hiện mục tiêu kép”, Tổng cục Thống kê cho biết.

Về cơ cấu nền kinh tế, trong 6 tháng đầu năm, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 12,15%. Khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,61%. Khu vực dịch vụ chiếm 41,13%. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,11%.

Tình hình kinh tế có tăng trưởng 6 tháng đầu năm

Trung bình mỗi tháng có 11.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Về hoạt động của doanh nghiệp, số liệu tử Tổng cục Thống kê cho thấy, doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 67.100 doanh nghiệp. Tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Tăng 34,3% về vốn đăng ký.

Trong chiều ngược lại, trong nửa đầu năm 2021, 70.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể. Tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy tính trung bình mỗi tháng có 11.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Hơn 70.000 doanh nghiệp đóng cửa trong 6 tháng đầu năm. 35.600 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn. 24.700 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể. 9.900 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Tổng thu ngân sách Nhà nước bằng 57,7% dự toán năm

Báo cáo của Tổng cục Thống kế cũng cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm ước tính đạt 775.000 tỷ đồng. Bằng 57,7% dự toán năm. Trong đó thu nội địa đạt 633.000 tỷ đồng. Thu từ dầu thô 18.500 tỷ đồng. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 122.800 tỷ đồng. Trong chiều ngược lại, tổng chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 ước tính đạt 694.400 tỷ đồng. Bằng 41,2% dự toán năm.

Ước tính tháng 6/2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước tính đạt 26,5 tỷ USD. Trong khi kim ngạch nhập khẩu hàng hoá trong tháng 6 đạt 27,5 tỷ USD. Như vậy sau tháng 5, đây là tháng thứ 2 liên tiếp của cán cân thương mại của Việt Nam nhập siêu.

Lần thứ 2 liên tiếp cán cân thương mại Việt Nam nhập siêu

Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 157,63 tỷ USD. Trong khi, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 159,1 tỷ USD. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 1,47 tỷ USD. Cùng kỳ năm trước xuất siêu đạt 5,86 tỷ USD.

CPI tăng thấp nhất sau 5 năm nhưng vẫn đảm bảo phát triển tình hình kinh tế – xã hội

Trái với những lo ngại, số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2021 tăng 0,19% so với tháng trước. Tăng 1,62% so với tháng 12/2020 và tăng 2,41% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung, CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2021 tăng 1,47% so với bình quân cùng kỳ năm 2020.

Theo Tổng cục Thống kê đây là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Trong khi đó, lạm phát cơ bản tháng 6/2021 tăng 0,07% so với tháng trước. Tăng 1,14% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 6 tháng đầu năm 2021 tăng 0,87% so với bình quân cùng kỳ năm 2020.

Kết quả tăng trưởng 6 tháng đầu năm cho thấy sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Sự chung sức, đồng lòng của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước và lực lượng tuyến đầu chống dịch để kiểm soát dịch bệnh. Thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2021.

Dịch Covid-19 đang tiếp tục được kiểm soát. Nhưng cục bộ tại một số địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương,… đang diễn biến phức tạp, khó dự báo. Một số tỉnh có nguy cơ cao có thể bùng phát trở lại. Chính phủ tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” trong nửa năm còn lại. Vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái bình thường mới.